Duurzaam

De woningen zijn bijzonder duurzaam. Alle koopwoningen zijn All-Electric en Energieneutraal. Voor alle nieuwbouwwoningen geldt, dat deze sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor BENG. Deze BENG-eisen hebben de EPC berekening vervangen. Met Energieneutraal (ENG) scoren de woningen in OostStreeck dus beduidend beter dan de minimaal gestelde BENG-eisen.

De woningen in het project OostStreeck zijn goed geïsoleerd, volledig gasloos en zeer energiezuinig. Daken worden optimaal benut en voorzien van PV-panelen om elektriciteit op te wekken, waar de warmtepomp samen met de vloerverwarming en koeling een aangenaam binnenklimaat creëert. Tot slot staat een slim ventilatiesysteem garant voor een gezonde luchtkwaliteit in de woning. Vandaar de benaming All-Electric. 

 

Natuurinclusief

Deze nieuwe wijk wordt natuurinclusief. Dat betekent dat mens en dier straks naast elkaar wonen. Zo worden carports of bergingen voorzien van groene daken, werkt het verticaal groen aan bijvoorbeeld veranda’s mee aan de biodiversiteit en komen er in de gevels van gebouwen ingebouwde vogelpannen, nestkasten en bijenstenen. De bestaande en nieuwe houtwallen zijn aantrekkelijk voor vele diersoorten en fungeren daarnaast als natuurlijke beschutting. En om jong én oud te laten beleven hoe leuk en belangrijk de natuur is, werken we samen met IVN Natuureducatie. Zij organiseren allerlei activiteiten, cursussen en andere projecten waar je alles leert over ons kostbaarste goed.

Circulariteit

OostStreeck streeft naar circulariteit. De afvalstromen tijdens de bouw worden gehalveerd en ruim 91% van het bouwafval is recyclebaar. Een mooi begin! Verder gebruiken we biobased materialen zoals houten gevelbekleding en modulaire prefab gevelelementen met minimaal restafval, om zo de ecologische footprint van de woningen te verkleinen. Ook de openbare ruimte krijgt een circulaire invulling, o.a. met hergebruikte kasseien en speelelementen van natuurlijke materialen zoals bomen. Maar circulariteit zit al in de kleinste aanpassingen.

Klimaatadaptie

In OostStreeck worden groen en water door de gehele wijk met elkaar verbonden. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de oeverzone als bufferings- en infiltratievoorziening. Tevens komen in de brede groenstroken een aantal wadi’s die het overtollig regenwater van de straten opvangen. Ook kleuren parkeerplaatsen hier groen en kunnen bewoners als optie kiezen voor een slimme regenton. Ideaal om de tuin tijdens drogere periodes mee te bewateren. Maar ook de groendaken op de bergingen en de ruime kavels waar straks veel ruimte is voor het aanleggen van veel groen zoals grassen, planten en bomen in de tuin.

Gezondheid & duurzame mobiliteit

Naast deze duurzaamheidsmaatregelen, trekken we het groen ook letterlijk door in de wijk. Van bomen tot (bestaande) houtwallen en een natuurlijke speeltuin. De groene omgeving nodigt uit tot buiten zijn en biedt zo een gezonde, vitale leefomgeving voor jong én oud. Daarnaast is de auto eigenlijk overal te gast en staan de fietser en voetganger centraal. Zo stimuleren veilige fiets- en wandelpaden een tochtje naar de stad, het buitengebied of het station.