Contact

De plannen voor OostStreeck zijn volop in voorbereiding, maar meld je alvast aan als belangstellende en dan houden we je op de hoogte van de voortgang en de ontwikkelingen.

Planning

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de ontwerpen van de woningen en de bestemmingsplanprocedure loopt inmiddels.

Naar verwachting wordt het bestemmingsplan begin 2023 vastgesteld.

De start verkoop zal vervolgens in het voorjaar van 2023 zijn. Een start bouw zal dan rond de zomer 2023 kunnen zijn. Meld je alvast aan als belangstellende dan houden we je op de hoogte van de voortgang en de ontwikkelingen.

SamenThuis
Gerard Doulaan 21
3723 GW Bilthoven
info@samen-thuis.nl
T 06-28272827
www.samen-thuis.nl

Meld je aan!